Taran Zhu
Quick Facts
Screenshots
Videos

Taran Zhu <Lord of the Shado-Pan>

This NPC can be found in Shado-Pan Monastery .

Encounter Journal

Guides

Related

Contribute