Quick Facts
Screenshots
Videos

Gurubashi Berserker

This NPC can be found in Zul'Gurub  (3).

Related

Contribute